ساخت تانکر ماشینی در تانکر سازی ایران صنعت نوین در دو نوع بیضی و اشمیت انجام میشود

ظرفیتهای تانکر ماشینی

 1. تانکر۶ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 2. تانکر ۸ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 3. تانکر ۱۰ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 4. تانکر ۱۲ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 5. تانکر ۱۴ هزار لیتری بیضی و اشمیت
 6. تانکر۱۶ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 7. تانکر ۱۸ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 8. تانکر ۲۰  تانکرهزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 9. تانکر ۲۲ هزار  لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 10. تانکر ۲۵ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 11. تانکر ۳۰ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت
 12. تانکر ۳۲ هزار لیتری ماشینی بیضی و اشمیت

تانکر ماشینی بیضی و اشمیت از سه نوع ورق سیاه ، گالوانیزه ، و استیل تولید و عرضه میشود

تانکر ماشینی بیضی و اشمیت برای حمل مواد نفتی مثل گازوئیل ،نفت ،بنزین ،قیر ،روغن ،پارافین استفاده میشود ،برای ساخت تانکر ماشینی جهت حمل مواد نفتی باید از ورق سیاه استفاده شود چون ورق سیاه در برابر مواد نفتی بسیار مقاوم است.

برای حمل آب با تانکر ماشینی بیضی و اشمیت از ورق گالوانیزه جهت ساخت تانکر استفاده میشود.

برای حمل مواد شیمیایی مثل اسید و مواد لبنی نظیر شیر ، روغن خوراکی ،و دیگر مواد لبنی از ورق استیل استفاده میشود.

تانکر ماشین را چرا باید بیضی و یا اشمیت بسازیم

به این جهت که تعادل ماشین در حال حرکت حفظ شود و فشار بر روی یک نقطه متمرکز نمیباشد و وزن و فشاز تانکر بر روی شاسی کاملا تقسیم میشود

تانکر ماشینی در تانکر سازی ایران صنعت نوین با ضخامت ورق ۲.۵ میل سیاه ، گالوانیزه و استیل

 1. ورق ۳ میل سیاه ،گالوانیزه و استیل
 2. ورق ۴ میل سیاه ،گالوانیزه و استیل تولید و عرضه میشود

مراحل ساخت تانکر ماشینی در تانکر سازی ایران صنعت نوین

مرحله اول ساخت تانکر ماشینی بیضی و اشمیت

به این صورت میباشد که بنا به سفارش مشتری بابت ظرفیت تانکر ، اقلام مصرف نظیر ورق ، الکترود ، کرپی و تخته خریداری شده و در اختیار مسئول مربوطه قرار میگیرد

مرحله دوم ساخت تانکر ماشینی

در این مرحله طبق نقشه عدسی و موجگیرهای تانکر توسط مسئول فنی اندازه زده شده و برشکاری میشود

مرحله سوم ساخت تانکر ماشینی

بعد از برشکاری ،عدسی و موجگیرها پرس و لبه زده شده و آماده مونتاژ میباشد ، صفحه تانکر با توجه به اندازه نیاز پهن و از یک طرف بصورت مقطعی و به اندازه ۵ سانت و به فاصله ۲۰ سانت جوشکاری میشود

مرحله چهارم ساخت تانکر ماشینی

بعد از آماده شدن صفحه و عدسی و موجگیرها کار مونتاژ تانکر آغاز میشود ، مونتاژ کردن تانکر بیضی و اشمیت باید بصورت کاملا حرفه ای صورت بگیرد و موجگیرها بصورت دقیق و یکسان نصب شوند و دقت بسیار بالایی را میطلبد و کوچکترین بی دقتی باعث میشود تا تانکر خوب و تمیز مونتاژ نشود ونا گونیا بشود

مرحله پنجم ساخت تانکر ماشینی

جوشکاری تانکر آغاز شده و با دقت کامل توسط جوشکار حرفه ای تانکر سازی ایران صنعت نوین انجام میشود

مرحله ششم ساخت تانکر ماشینی

در این مرحله پایه های تانکر طراحی و با دستگاه مربوطه برشکاری و مونتاژ میشود و تانکر به اندازه مساوی تقسیم شده و هر کدام از پایه ها به محل مورد نیاز جوشکاری میشود

مرحله هفتم ساخت تانکر ماشینی

در این مرحله از ساخت برای آبریز بالای تانکر بایستی ورق خمکاری شده و در قسمت بالای تانکر نصب و بصورت کاملا آبندی شده جوشکاری شود وبرای ساخت آبریز تانکر از ورق با ضخامت ۲ میل استفاده میشود.

مرحله هشتم ساخت تانکر ماشینی

جهت رنگ آمیزی تانکر رنگ مورد نیاز تامین شده و پلیسه ها و گل جوش از روی سطح تانکر با سماده تمیز کاری و سطح تانکر بصورت کاملا تمیز میشود رنگ کار تانکر سازی ایران صنعت نوین شروع به رنگ آمیزی تانکر میکند.

مرحله نهم ساخت تانکر ماشینی

مرحله آخر نصب تانکر بر روی کشنده میباشد در این مرحله پایه ها باید کاملا بر روی شاسی بنشیند و در زیر هر کدام از پایه ها تخته هایی از جنس روسی گذاشته و کرپی ها را از نبشی هایی که قبلا بر روی پایه ها جوشکاری شده اند عبور داده و مهره ها بسته میشوند.