تماس با ایران صنعت نوین

تانکر سازی ایران صنعت نوین فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید انواع تانکر آب ،تانکر گازوئیل ،تانکر هوایی،تانکر زمینی ،تانکر مکعب،تانکرچرخدا ،تانکر کوئلدار ،تانکر تحت فشار ،تانکر زیر پله ای ،تانکر استیل ،تانکر حمل مواد نفتی ،تانکر مواد خوراکی ،تانکر ذخیره اسید ،تانکر ذخیره مواد لبنی ،تانکر ماشینی ،تانکر بیضی،انواع سیلو سیمان ،سیلوی ذخیره گندم ،تانکر با ورق گالوانیزه ،تانکر با ورق سیاه ،تانکر با ورق استیل آغاز نموده است و در این مدت به لطف خداوند توانسته است همکاریهای بسیار خوبی با شرکتها،کارخانجات،نهادهای دولتی و خصوصی ،نهادهای کشاورزی ائم از مرغداریها ،دامداریها،گاوداریها) ،پمپ بنزینها،اداره آب و فاضلاب،شهرداریها وغیره داشته است.