تانکر های چرخدار با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتری ، تانکر چرخدار ۲هزار لیتری ،تانکر چرخدار ۳ هزار لیتری ،تانکر چرخدار ۴ هزار لیتری ، تانکر چرخدار ۶ هزار لیتری ساخته و عرضه میشود

تانکر چرخدار جهت حمل و جابجایی آب ، گازوئیل ، سمپاشی ، مواد لبنی ، شیر ، اسید ، نفت و غیره کاربرد ویژه ای دارد ، تانکر چرخدار در دو نوع جفت چرخ ثابت و چهار چرخ گردان ساخته و عرضه میشود

با توجه به نیاز مجموعه های کشاورزی ،راهسازی جهت انتقال گازوئیل ،بنزین ،نفت ،آب و سمپاشی و دیگر مایعات حتما باید از تانکر چرخدار استفاده بشود، تانکر چرخدار به آسانی با وسیله نقلیه مانند تراکتور ،نیسان قابل جابجایی میباشد.

مراحل ساخت و قیمت تانکر چرخدار

مرحله اول ساخت تانکر چرخدار مواد اولیه مانند ورق ،ناودانی ،لوله ،کرپی ،توپی ،لاستیک ، رینگ ،توسط مدیریت تانکر سازی ایران صنعت نوین خریداری میشود

مرحله دوم ساخت تانکر چرخدار

برشکاری ناودانی ، مونتاژ شاسی مخزن ، ساخت اکسل ،جوشکاری توپی به اکسل ، ساخت مالبند و اتصال مالبند به شاسی ، جوشکاری کامل ، گونیا کردن و دویدگی گرفتن شاسی که بسیار مهم است انجام میشود

مرحله سوم ساخت تانکر چرخدار

تانکر باید بیضی شکل باشد برشکاری ،جوشکاری ، پرسکاری عدسی ها و مونتاژ مخزن سفارش شده از طرف کارفرما انجام میشود

مرحله چهارم ساخت تانکر چرخدار

در این مرحله مخزن ساخته شده را روی شاسی نصب میکنیم و با انداختن دو کمربند از روی مخزن آن را روی شاسی محکم میبندیم

مرحله پنجم ساخت تانکر چرخدار

شاسی و تانکر جهت رنگ آمیزی، از هر گونه پلیسه و گل جوش باید تمیزکاری شود ،این کار توسط رنگکار تانکر ساز تانکر سازی ایران صنعت نوین انجام میشود و تانکر و شاسی یک دست آستر ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی رنگ آمیزی شده و آماده تحویل به مشتری میباشد برای حمل آب باید از تانکر چرخدار با ورق گالوانیزه ، و برای حمل مواد نفتی از ورق سیاه و برای حمل مواد لبنی از ورق استیل استفاده شود.

تانکرهای چرخ دار

انواع تانکر های چرخ دار